Homepage | Het Heilige Land |
| Midden Israël |
| Zuid-Israël |
|West-Israël |
| Noord-Israël |
| Links |
 

DE OLIJFBERG

De Olijfberg ligt ten oosten van Jeruzalem aan de overkant van de Kidron-vallei. De top van de berg is 100 meter hoger dan Jeruzalem en biedt een schitterend uitzicht op de Oude Stad en een adembenemend panorama over de Judese heuvels, de Dode Zee en de bergen van Moab in het oosten. De Olijfberg is een belangrijke plaats, door joden en christenen vereerd. De profeten Haggaï, Zacharia en Maleachi zijn hier begraven. De Olijfberg is tevens verbonden met belangrijke gebeurtenissen uit het leven van Christus. Van hier af is Hij opgestegen ten hemel; hier voorspelde Hij de verwoesting van Jeruzalem en hier leerde Hij zijn discipelen o.a. het "Onze Vader". Hier ook bracht Hij zelf vele uren in gebed en overdenking door en hier verbleef Hij ook wel eens 's nachts onder de bomen of in de grotten, wanneer het niet veilig voor Hem was in Jeruzalem.

 

DE BERG MORIA, DE TEMPELBERG

De Tempelberg wordt door alle drie de monotheïstische godsdiensten als heilige plaats beschouwd. Voor de joden is het de plaats waar de Tempel gestaan heeft; voor de christenen de plaats, die een heel belangrijke rol gespeeld heeft in het leven van Jezus, en voor de mohammedanen is het de derde heilige plaats na Mekka en Medina. De geschiedenis van de berg Moria begint bij Abraham. Volgens de Bijbel is dit de berg, waar Abraham bereid was zijn zoon Isaak te offeren (Gen. 22:1-19). Tegen het einde van zijn regeringsperiode kocht David de kale top van de berg Moria van de Jebusiet Arauna, die hem als dorsvloer gebruikte (2 Samuël 24:18-25) en richtte er een altaar voor JAHWE op. David beloofde God een tempel te bouwen, maar deze eer was weggelegd voor zijn zoon Salomon. Deze vervulde de belofte door een schitterende tempel te laten verrijzen, die hij zeer kostbaar inrichtte met cederhout uit Libanon en koperen en gouden vaten. Dit prachtige bouwwerk werd in het jaar 585 v. Chr. door Nebukadnezar verwoest en de joden werden als ballingen weggevoerd naar Babylon. Toen zij vijftig jaar later met toestemming van Cyrus naar hun vaderland terugkeerden, werd de tempel onder leiding van Zerubbabel op kleinere schaal herbouwd. Herodes de Grote, die bij de joden in de gunst wilde komen, begon opnieuw met het herstel van de tempel. Na een bouwperiode van 50 jaar overtrof deze tempel zelfs die van Salomon in grootte en pracht. Meer dan 10.000 arbeiders hebben aan dit gigantische project gewerkt en de oude pracht en praal van de tempel hersteld. Bovendien werd er een dubbel plein rond de tempel en de voorhoven aangelegd. De gehele herbouw heeft 84 jaar geduurd, nl. van 20 jaar vóór Chr. tot 64 jaar ná Chr. Toen de Tempel gereed was, heeft hij slechts zes jaar in al zijn glorie gestaan. In het jaar 70 na Chr. is de Tempel door het leger van Titus verwoest. Titus wilde de Tempel oorspronkelijk sparen, maar zijn soldaten wierpen door een raam een brandende fakkel naar binnen en toen ging de Tempel in vlammen op. Hij brandde tot de grond toe af en de voorspelling van Christus, dat geen steen op de andere gelaten zou worden, ging in vervulling (Matth. 24:2; Luk. 19:44).

De Menorah, de zevenarmige kandelaar, was gespaard gebleven en Titus voerde, terug naar Rome, in triomf deze kandelaar mee. In 135 na Chr., na de onderdrukking van de tweede joodse opstand, ontheiligde Hadrianus de Tempelberg door er een tempel gewijd aan Jupiter op te richten. De eerste christenen zagen de Tempelberg als een plaats, die door God vervloekt was en daarna eeuwenlang onder 't puin bedolven lag. Toen de mohammedanen Jeruzalem bezetten in 636 na Chr., werd het puin van de Tempelberg opgeruimd en begon Kalief Omar er een moskee op te bouwen. De mohammedanen geloven dat Mohammed, op zijn gevleugeld paard, vanaf deze plaats ten hemel opsteeg. In 691 werd de kleine moskee van Omar door Abed el Malik ben Marwan vervangen door de huidige rotskoepel. De Rotskoepel is de derde heilige plaats van de mohammedanen, na de Kaäba in Mekka als eerste en het graf van Mohammed in Medina als tweede. Het is één van de allermooiste mohammedaanse bouwwerken. Gedurende de afgelopen dertien eeuwen is de Rotskoepel verschillende keren gerestaureerd, echter zonder zijn oorspronkelijke vorm van het jaar 691 te verliezen. De Rotskoepel werd door de Kruisvaarders, nadat zij Jeruzalem hadden ingenomen in 1099, veranderd in een kerk, Templum Domini. Na de nederlaag van de kruisvaarders bij de Hoorns van Hittin in 1187, werd het kruis dat 88 jaar boven op de koepel had geblonken vervangen door de halve maan. Sindsdien is de Rotskoepel onafgebroken een mohammedaans heiligdom gebleven. De Rotskoepel is één van de oudste en mooiste mohammedaanse heiligdommen en tevens architectonisch het meest verfijnde en kleurrijkste bouwwerk van Jeruzalem. Gebouwd door Byzantijnse kunstenaars, is de opzet Byzantijns, maar de versieringen zijn oosters. De buitenkant van de Rotskoepel heeft de vorm van een achthoek met een doorsnee van 60 m, terwijl iedere zijde 20 meter lang is, waarboven een prachtig koepel, uitsteekt, die 35,5 m. hoog is met een middellijn van 25 m. Het onderste gedeelte van het achthoekige gebouw is bedekt met 6-meter hoge marmeren platen. Daarboven, tot aan de koepel zijn de muren geheel versierd met schitterende Perzische tegels, terwijl elke zijwand zes vensters heeft van veelkleurig doorschijnend glas. De koepel zelf, van binnen marmer, is van buiten bedekt met aluminium platen, geïmpregneerd met goud dat flonkert en blinkt in de gouden glans van de heldere zonneschijn.

DE BERG SION

De berg Sion ligt ten zuidwesten van de oude, ommuurde stad. Eens bevond de berg Sion zich binnen de muren van het Bijbelse Jeruzalem. Het is de plaats, die zowel door joden als christenen en mohammedanen vereerd wordt, omdat het de plaats is met de vermeende graftombe van koning David, vereerd door alle godsdiensten. Voor christenen is het de plaats van het laatste Avondmaal en de plaats waar Maria gestorven zou zijn.