Homepage | Het Heilige Land |
| Midden Israël |
| Zuid-Israël |
|West-Israël |
| Noord-Israël |
| Links |
 

VIA DOLOROSA

De Via Dolorosa (sinds 1250) is de weg, die Jezus zou zijn gegaan, toen Hij Zijn Kruis droeg, van de plaats der veroordeling door Pontius Pilatus naar de heuvel Calvarie of Golgotha, waar Hij gekruisigd en begraven werd. De gebeurtenissen, die op deze lijdensweg plaatsvonden, worden door de Rooms-Katholieke kerk in 14 staties herdacht, waarvan er negen gebaseerd zijn op het Evangelie en vijf op de overlevering. De eerste twee bevinden zich binnen de burcht Antonia, zeven in de straten en de laatste vijf binnen de kerk van het Heilige Graf. Elk jaar met Pasen biedt de grote hoeveelheid nauwe stegen in de oude stad van Jeruzalem, een schouwspel van indrukwekkende, vrome godsdienstigheid: duizenden gelovigen volgen de lijdensweg van Christus langs de veertien staties van het gerechtshof (bij de St.-Stefanuspoort tot bij de kruisigingsplaats Golgotha (Heilige-Grafkerk). De sterkste mannen dragen een houten kruis. Gezangen, jammerklachten en gebeden weerklinken in de Arabische en de Christelijke wijk in de oude stad.