Homepage | Het Heilige Land |
| Midden Israël |
| Zuid-Israël |
|West-Israël |
| Noord-Israël |
| Links |
 

NES AMMIM – een andere weg

Beginjaren '60 gaf de IsraŽlische regering toestemming tot de vestiging van het internationale, oecumenisch-christelijke dorp Nes Ammim.

Daarmee werd het idee gerealiseerd van een aantal mensen dat diep geschokt was door de verbijsterende wreedheden van de sjoa. Zij beseften dat de vernietiging van zes miljoen joden plaats gevonden had in een christelijke wereld. Tevens wisten zij dat dit drama een volgend dieptepunt was in de vaak geschonden, 2000jarige verhouding tussen christendom en jodendom.

Nes Ammim wilde een teken van verbondenheid zijn; een praktisch uitgewerkte hoop om te komen tot herkenning na de nacht. Dit werd zichtbaar in economische initiatieven, een daadwerkelijke leefervaring in IsraŽl en studieactiviteiten.

Het project werd gebaseerd op een volkomen respect voor de identiteit van de ander en een volledige gelijkwaardigheid vanjodendom en christendom. Daarbij werd met zoveel woorden afgezien van enige vorm van missionaire activiteit. In die jaren een revolutionair standpunt.

Voor Nes Ammim zijn de volgende theologische zaken relevant:

IsraŽl is het volk van Gods verkiezing en als zodanig eerste drager van het verbond;

Jezus leefde in de joodse traditie van zijn tijd, een wezenlijk gegeven voor het geloof van de kerk;

De joodse interpretatie van Thora, Profeten en Geschriften wordt gezien, als gelijkwaardig aan de christelijke;

Minachting van het jodendom en de joodse traditie heeft in de loop der eeuwen het christelijk geloof ernstig tekort gedaan;

Het westerse christendom van na, de sjoa draagt een historische verantwoordelijkheid zich te herbezinnen op theologie, liturgie en ethisch handelen;

Vormen van herlevend antisemitisme vragen een voortdurende waakzaamheid, ook van de kerken;

Aandacht voor de stem van het jodendom is wezenlijk voor de interreligieuze ontmoeting.

NES AMMIM vanaf 1963

Nes Ammim is gesitueerd in West Galilea. Het bevindt zich temidden van joodse gemeenschappen en arabische dorpen met islamitische, druzische en christelijke bewoners. Werd Nes Ammim in het verleden menigmaal met scepsis bekeken, vandaag maakt het geÔntegreerd onderdeel uit van het district Mate Asher in Noord IsraŽl.

Aan de stichting van het dorp zijn onlosmakelijk de namen van de Nederlandse arts Johan Pilon en de IsraŽlische adviseur Shlomo Bezek verbonden. Zij staan voor een grotere groep mensen uit Duitsland, Nederland, Zwitserland en de Verenigde Staten van Amerika die poogde het idee te verwezenlijken en in te bedden in internationale kerkelijke structuren. Zo ontstond de internationale christelijke Nes Ammim beweging met wortels verankerd in kerkelijke verbanden.

Aanvankelijk ondervond Nes Ammim veel wantrouwen in IsraŽl. De vrees was groot dat het dorp zich uiteindelijk toch zou ontpoppen als een zendingspost. Een vrees die ingegeven was door een eeuwenlang christelijk superioriteitsgevoel, gepaard gaande met zendingsijver van de kant van de kerk. Door ontmoeting, gesprek en praktijk kreeg Nes Ammim als gestalte van verbondenheid en verzoening gaandeweg steeds meer erkenning en waardering.

Het dorp telt op dit moment een kleine 100 inwoners van diverse nationale herkomst. Onder de inwoners bevinden zich gezinnen en alleengaanden. Naast een groep van kortverbanders, die ieder jaar weer wisselt, zijn de langverbanders voor de gemeenschap belangrijk vanwege de continuÔteit m de bedrijven en het doorgeven van het Nes Ammim gedachtegoed. Zowel voor jongeren als voor 'vutters' is er plaats.

De leef- en werkgemeenschap is ingericht naar het kibboets model. Veel faciliteiten en diensten zijn gemeenschappelijk. Maaltijden kunnen in de eetzaal gebruikt worden. De economie van het dorp steunt op drie commerciŽle pellers: een rozenbedrijf, een avocadoplantage en een hotel met jeugdherberg faciliteiten.

Bewoners van het dorp vervullen voorts werk in allerlei gemeenschap ondersteunende diensten zoals een centrale administratie, een onderwijsafdeling, een wasinrichting en een technisch bedrijf

De wekelijkse kerkdienst vindt plaats aan het eind van de sabbat in 'het huis van studie en gebed', een kapel naar Byzantijns model. Op vrijdagavond wordt de sabbat tijdens en gemeenschappelijke dorpsmaaltijd verwelkomd.

Studie mogelijkheden

Bewoners van Nes Ammim kunnen deelnemen aan een studieprogramma dat een systematische kennismaking wil bieden met de werkelijkheid van IsraŽl. Aan de orde komen onder meer:

  • Introductie in het jodendom en islam;
  • Verkenning van de joods-christelijke verhouding;
  • Zionisme, sjoa en de staat IsraŽl Kennismaking met lokale christelijke kerken en gemeenschappen;
  • Vormen van vreedzame coŽxistentie tussen joden, christenen, moslims en druzen in IsraŽl.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid te participeren in lezingen, excursies, studiedagen en een cursus Hebreeuws.

 

Gasten in Nes Ammim

Gasten en bezoekers van Nes Ammim kunnen een lezing aanvragen, eventueel gevolgd door een rondleiding door het dorp.

Speciale meerdaagse studieprogramma's, ontmoetingen en excursies worden door de Studie & PR afdeling aangeboden. Ook voor mensen die hun studieverlof willen doorbrengen in Nes Ammim. Mogelijkheden zijn onder meer:

  • Jodendom en de geschiedenis van de verhouding tussen joden en christenen;
  • Christelijk geloof na de sjoa;
  • Sporen van het vroege christendom in Galilea;
  • Projecten en modellen van joods-arabische samenwerking.

Verdere informatie over Nes-Ammim is te vinden op de volgende internetsite: http://www.nesammim.nl van de Stichting Nes Ammim Nederland.