Homepage | Het Heilige Land |
| Midden Israël |
| Zuid-Israël |
|West-Israël |
| Noord-Israël |
| Links |
 

BET SHEARIM

Na de Bar Kochba-opstand was Bet Shearim de zetel van het hoogste joodse gerechtshof (Sanhedrin). Onder andere Rabbi Yehuda Hanassi, hoofd van het Sanhedrin ligt hier begraven. De ontdekking ervan in 1936 is een wonder te noemen: een schaap dat van zijn herder was weggelopen, verdwaalde in een rotsspleet die de toegang tot het dodenrijk bleek te zijn. Tijdens de opgravingen legde men catacomben met honderden sarcofagen uit de 3de en 4de eeuw bloot. De graven getuigen van een sterke hellenistische invloed op het jodendom aan het begin van onze jaartelling.