Homepage | Het Heilige Land |
| Midden Israël |
| Zuid-Israël |
|West-Israël |
| Noord-Israël |
| Links |
 

DE BERG VAN DE ZALIGSPREKINGEN

Deze berg, gelegen aan de noordwestelijke oever van het Meer van Tiberias tegenover Tabgha, is volgens de overlevering de plaats waar de Heer Jezus de Bergrede uitgesproken heeft. Hij begon Zijn onsterfelijke woorden van de acht zaligsprekingen met de prachtige spreuk "Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen." (Matth. 5-7). De kerk die een schitterend panorama biedt over het Meer van Galilea, werd in het jaar 1937 door de Franciscanen gebouwd en de "Kerk der Zaligsprekingen" genoemd.