Homepage | Het Heilige Land |
| Midden Israël |
| Zuid-Israël |
|West-Israël |
| Noord-Israël |
| Links |
 

JERUZALEM CHRONOLOGISCH
?-1000 v. Chr. Kanašnitische periode

Vroegste archeologische gegevens over de bewoning van de stad. Archeologen vinden sporen van een nederzetting in het derde millenium.

1800 (ca) Eerste vermelding van Jeruzalem in een Egyptische tekst, geschreven als: "Ursalim". Bouw van een muur rond de stad door de Jebusieten.
1250 Jozua verslaat de koning van Jeruzalem, maar de stad blijft in handen van de Jebusieten.
1000 - 586 v. Chr. IsraŽlitische tijdperk
1004 David verslaat de Jebusieten en neem de stad Jeruzalem in. Hij maakt het tot de hoofdstad van zijn koninkrijk.
961 Salomo begint met de bouw van de tempel en de ommuring van de stad.
922 Het verenigde koninkrijk IsraŽl valt uiteen in de koninkrijken Juda en IsraŽl. Jeruzalem blijft de hoofdstad van Juda.
715 Hizkia, de koning van Juda, regeert over Jeruzalem en bouwt een watertunnel en de vijver van Siloam om de watervoorziening van de stad te verzekeren.
701 Koning Sanherib van Assur (AssyriŽ) belegert Jeruzalem, maar de stad wordt niet ingenomen.
586 Koning Nebukadnezar van Babel verovert Jeruzalem, de tempel wordt verwoest en de Joodse bevolking wordt meegevoerd in ballingschap naar Babel.
537 - 332 v. Chr. Perzisch tijdperk
538 De Perzische koning Kores (Cyrus) verovert Babylon. De Joodse ballingen krijgen toestemming naar hun land terug te keren. Men begint met de bouw van de Tweede Tempel.
515 Tijdens de regering van Darius wordt de Tempel voltooid.
445 Onder leiding van landvoogd Nehemia worden de stadsmuren hersteld.
332 Alexander de Grote veroverd IsraŽl, maar hij laat Jeruzalem ongemoeid.
332 - 167 v. Chr. Hellenistische Tijdperk
312 PtomemaeŁs (een generaal van Alexander de Grote) verovert de heerschappij over Jeruzalem. De Joodse autonomie vordt gerespecteerd
312-198 Regering van het PtolemaeÔsche vorstenhuis.
198 Antiochus de derde van SyriŽ verdrijft de Egyptische PtolemeŽrs uit de stad.
198-167 Jeruzalem geregeerd door de Grieks-Syrische dynastie van de Seleuciden. De Joodse godsdienst wordt getolereerd
167 .De Syrische vorst Antiochus de vierde Epiphanes probeert de Joodse godsdienst te vernietigen. Hij plundert de stad en onheiligt de Tempel
167 - 63 v. Chr. De HasmoneeŽrs
164 De MaccabeeŽn (HasmoneeŽrs) heroveren Jeruzalem en wijden de Tempel opnieuw in.
63 De Romeinse generaal Pompeius verovert Jeruzalem. Hierbij komen 12.000 Joden om en wordt de Tempel verwoest.
63 v. Chr. - 324 n. Chr. Romeinse tijd
37-4 Herodus de Grote, vazalkoning van Judea onder Rome, bouwt de burcht Antonia en begint met de restauratie van de Tempel.
26(n.Chr) Pontius Pilatus benoemd tot stadhouder van Judea.
30 Kruisiging van Jezus Christus in Jeruzalem.
41 Koning Agrippa, kleinzoon van Herodus, bouwt de derde stadsmuur.
66 Joodse opstand tegen de Romeinse onderdrukking. Deze grote opstand eindigt met de val van Jeruzalem en de verwoesting van de Tweede Tempel door Titus in 70 n. Chr.
132 Onder leiding van Bar Kochba verdrijven de Joden de Romeinen en maken Jeruzalem weer tot hun hoofdstad.
135 Keizer Hadrianus verwoest Jeruzalem en bouwt een nieuwe ommuurde stad, Aelia Capitalina, met een aan Jupiter gewijde tempel op de berg Moria. De Joden worden verbannen.
136 Onder Romeinse heerschappij is Jeruzalem niet meer dan een slaperig provinciestadje.
324-638 Byzantijnse periode
324 Keizer Constantijn van Byzantium verovert Jeruzalem. Eerste christelijke heerschappij over de stad.
326 Helena, de moeder van Constantijn, bezoekt Jeruzalem. Zij identificeert de plaatsen die met Jezus’ leven in verband staan en laat daar kerken bouwen.
336 Constantijn sticht de kerk van het Heilig Graf.
362 Keizer Julianus geeft de Joden toestemming terug te keren. Een poging de tempel te herbouwen mislukt door een aardbeving.
614 Perzen veroveren Jeruzalem, met behulp van de Joden. Jeruzalem tijdelijk in Joodse handen.
629 Jeruzalem heroverd door de Byzantijnen. Zij richten een slachting aan onder de Joden, de overlevenden worden verdreven.
638 - 1099 Islamitische periode
638 Jeruzalem ingenomen door Kalief Omar. Hij sticht de eerste, houten, moskee op de berg Moria. De Joden mochten terugkeren naar Jeruzalem.
660 Bouw van de Al Aksa moskee op de Tempelberg (op de ruines van een Byzantijnse kerk).
691 Rotskoepel voltooid.
969 De Egyptische Fatimiden veroveren Jeruzalem.
1071 Verovering van de stad door de Turkse Seldjoeken. Kerken en synagoges worden in brand gestoken.
1095 Paus Urbanus 2 roept op tot een Kruistocht.
1099 - 1187 Kruisvaardersperiode
1099 Kruisridders, onder leiding van Godfried van Bouillon nemen Jeruzalem in. Zij richten enorme slachtingen aan onder de bevolking. Jeruzalem wordt hoofdstad van een Latijns koninkrijk.
1187 De Koerdische leider Saladin verovert Jeruzalem. Hij geeft de Joden toestemming terug te keren.
1250 - 1517 Mammelukse periode
1250 Egyptische Mammelukken (vrijgevochten slaven) veroveren de stad. De stadsmuren worden hersteld en Jeruzalem wordt met vele Islamitische bouwwerken 'verfraaid'.
1517 - 1917 Ottomaanse periode
1517 Jeruzalem veroverd door de Ottomaanse sultan Selim.
1538 Sultan Suleiman de Grote herbouwt de stadsmuren van Jeruzalem in hun tegenwoordige vorm.
1541 De Gouden Poort wordt dichtgemetseld, om de komst van de Messias te voorkomen.
1844 Tijdens een volkstelling blijkt er een Joodse meerderheid in de stad te wonen: 7120 Joden. 5760 moslims en 3390 christenen.
1917 - 1948 Britse periode
1917 Het Britse leger, onder leiding van generaal Allenby trekt Jeruzalem binnen.
1947 De Verenigde Naties stellen voor Jeruzalem een internationale status te geven.
Vanaf 1948 IsraŽlische periode
1948 Nieuwe stad Jeruzalem door de IsraŽliŽrs veroverd. De Oude Stad komt in handen van JordaniŽ. Alle synagogen worden verwoest. De Joodse inwoners van de Oude Stad worden verdreven. Jeruzalem uitgeroepen tot hoofdstad van IsraŽl.
1965 Teddy Kollek gekozen tot burgemeester.
1967 Tijdens de Zesdaagse Oorlog verovert IsraŽl Oost-Jeruzalem op de JordaniŽrs. De stad wordt verenigd.
1980 De Knesset verklaart de herenigde stad Jeruzalem tot eeuwige en ondeelbare hoofdstad van IsraŽl. Als protest verplaatst Nederland, in navolging van andere VN-landen zijn ambassade van Jeruzalem naar Tel Aviv.
1993 Ehud Olmert wordt de nieuwe burgemeester van Jeruzalem.
1996 Jeruzalem viert zijn 3000-jarig jubileum als stad van David. In mei 1996 beginnen de onderhandelingen tussen IsraŽl en de PLO (over de definitieve status van Jeruzalem.