Homepage | Het Heilige Land |
| Midden Israël |
| Zuid-Israël |
|West-Israël |
| Noord-Israël |
| Links |
 

Plattegrond poorten POORTEN VAN JERUZALEM

De huidige imposante muren van Jeruzalem zijn afkomstig uit verschillende bouwperioden. Zij werden in hun hedendaagse vorm door de Turken onder leiding van hun beroemde sultan Suleiman de Grote in 1542 herbouwd. In deze muren, die een omtrek hebben van 4 km en gemiddeld 12m hoog zijn, bevinden zich 34 torens en 8 poorten: de Nieuwe Poort, de Damaskuspoort en de Herodespoort in de noordelijke muur; de Stefanuspoort en de Gouden Poort (in 1530 door de Turken gesloten) in de oostelijke muur; de Mestpoort en de Sionspoort in de zuidelijke muur; en de Jaffa Poort in het westen.Damascus Poort
Jaffa Poort
Sions Poort
Mest Poort
Gouden Poort
Leeuwen Poort
Herodus Poort
Overzicht van de poorten
Damascus Poort

De mooiste poort van het Oude Jeruzalem is de Damascus Poort. Zij diende vroeger als koninklijke toegangspoort tot de binnenstad. In het Arabisch heette zij Bab el-Na'asar, dat 'Triomfpoort' betekent.

Een brede weg leidde van hier naar Sichem, de oude hoofdstad van Samaria, en vandaar naar Damascus. In het Hebreeuws wordt de poort Sha'ar SchŤm genoemd: Sichempoort).

Overzicht van de poorten
Jaffa Poort
Al eeuwenlang de belangrijkste ingang van de Oude Stad. Het is nu de ingang naar de Joodse Wijk. In het Arabisch wordt de poort Bab el-Khalil genoemd (poort van de geliefde), naar aartsvader Abraham. De Jaffapoort heeft een L-vormige ingang; zo'n ingang was beter te verdedigen in de oorlog.
Overzicht van de poorten
Sions Poort
De Sionspoort ligt in een rustig hoekje bij de berg Sion en op een sleenworpafstand van de IsraŽlische grens, die langs de berg loopt. De poort was tijdens de Jordaanse bezetting gesloten. Doorzeefd met kogelgaten, is de Sionspoort als het ware het zwijgende bewijs van de vele vruchteloze pogingen van IsraŽlische troepen tijdens de Onafhankelijkheidsoorlog in 1948 de Oude Stad binnen te dringen. Teneinde het beleg van de nabijgelegen Joodse wijk op te heffen. Een herdenkingsplaquette herinnert aan de doorbraak door genietroepen gedurende de Zesdaagse Oorlog in 1967.
Overzicht van de poorten
Mest Poort
Deze poort dankt zijn naam aan het feit dat op deze plek het stadsvuil werd verzameld en afgevoerd naar het nabijgelegen stadsdeel Ophel van de ambachtslieden. De poort werd verbreed onder Jordaans bestuur (1949-1967) omJordaanse leger toegang tot eenheden binnen de stad te verschaffen. het Jordaanse leger toegang tot eenheden binnen de stad te verschaffen.
Overzicht van de poorten
Gouden Poort
De Gouden Poort is al bijna 1000 jaar gesloten. Zij staat op zichzelf in afzondering met een aureool van grote waardigheid, zich als het ware bezinnend op het einde der tijden. Volgens de traditie zal de Messias Jeruzalem binnenkomen door de Gouden poort. Om dat te voorkomen hebben de moslims de ingang dichtgemetseld en er pal voor een Islamitische begraafplaats aangelegd. In vroeger tijden baden Joden bij deze poort om Goddelijke genade, vandaar dat de Joden hem 'de poort van de Barmhartigheid' noemen. Ook in de Islam heeft de poort een grote betekenis. In het Arabisch heet de poort Gab el-Dahiryeh (poort van de Eeuwigheid). Men beweert dat de gehele mensheid op de Dag des Oordeels door deze poort zal gaan.
Overzicht van de poorten
Leeuwen Poort
Volgens een legende ontving Suleiman de Grote in een droom een bevel van twee leeuwen een muur om de Heilige Stad te bouwen voor de bescherming van de inwoners. Suleiman gehoorzaamde en liet de poort versieren met aan elke kant twee leeuwen. Door de christenen wordt deze poort de Stephanuspoort genoemd, omdat Stephanus hier dicht in de buurt gestenigd zou zijn.
Overzicht van de poorten
Herodus Poort
Deze poort leidt rechtstreeks naar de Arabische wijk van de Oude Stad. De naam kreeg de poort van christelijke pelgrims. De poort leidt namelijk naar een Arabisch huis waar volgens de overlevering koning Herodus gewoond zou hebben.