Homepage | Het Heilige Land |
| Midden Israël |
| Zuid-Israël |
|West-Israël |
| Noord-Israël |
| Links |
 

DE JORDAAN

De Jordaan is een heel bijzondere rivier, die vanaf de met sneeuw bedekte Hermon via het Meer van Galilea naar de diepste slenk van de Dode Zee stroomt. Tel Dan is n van de drie bronnen van de Jordaan. In het schitterende natuurpark kan een moooie wandeling gemaakt worden door de rijke en dichtbegroeide natuur. Waterstroompjes lopen overal langs je heen op de berg.

Hoewel de afstand vanaf het Meer van Genesareth tot aan de monding in de Dode Zee hemelsbreed ca. 100 km bedraagt, maken de talloze bochten zijn loop ongeveer 300 km langer. Eveneens van belang is het verval van 1000 m, gerekend vanaf de top van de Hermon tot aan zijn monding 400m beneden de zeespiegel. Ook de naam van de rivier: "Al Urdun", Jordaan, wat "de afdaler" betekent, wijst op dit sterke verval. De gemiddelde breedte van de rivier is slechts 35 meter. De rivier leent zich ook uitstekend voor een prachtige kanotocht.

De Jordaan is een betekenisvolle rivier, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. De doortocht van het volk Isral vanuit de woestijn naar het Beloofde Land wordt in het boek Jozua uitvoerig beschreven. Voor christenen echter is de rivier heilig vanwege het feit, dat Christus erin gedoopt werd en omdat Johannes de Doper op zijn oevers predikte. Nadat Jezus gedoopt was, zag Johannes de geest Gods als een duif op Hem neerdalen, terwijl een stem uit de hemel sprak: "Gij zijt Mijn geliefde Zoon, in dewelke Ik Mijn welbehagen heb!" (Matth, 3; Mark. 1; Lukas 3). De traditionele plaats van de doop van Christus is 8 km ten oosten van Jericho. Duizenden pelgrims hebben door de eeuwen heen deze plaats bezocht om daar, gekleed in witte gewaden, een bad te nemen. Vervolgens namen ze deze, met wat Jordaanwater, naar huis terug, om te bewaren als hun doodskleed. Niet ver van deze plaats werd in het verleden de profeet Elia in een vurige wagen met vurige paarden in een onweer ten hemel gevoerd (2 Kon. 2:11). Naman werd hier gereinigd van zijn melaatsheid, nadat hij zich zevenmaal in de Jordaan had ondergedompeld. (2 Kon. 5:10-14).