Homepage | Het Heilige Land |
| Midden Israël |
| Zuid-Israël |
|West-Israël |
| Noord-Israël |
| Links |
 

NAZARETH

En van de grootste christelijke steden in het Heilige Land is Nazareth. Nazareth bevindt zich op ruim 400 meter boven de zeespiegel. Deze stad omgeven door heuvels werd door God uitverkoren voor de aankondiging van de geboorte van Zijn Zoon, en het was de plaats waar Jezus opgroeide. Hier is het Woord vlees geworden en heeft onder ons gewoond (Joh. 1: 14). Hier bracht Jezus Zijn prille jeugd door, spelend in de straten en op de heuvels, zich in niets onderscheidend van de andere kinderen van Nazareth. Hier bracht hij zijn verdere leven door, vermoedelijk werkend naast zijn "pleegvader" Jozef, die Lukas "de timmerman" noemde. De straten van Nazareth, die er uitgezien moeten hebben als de tegenwoordige nauwe straten, de heuvels die nog steeds dezelfde zijn, vormden de achtergrond van het leven van Jezus gedurende zijn eerste dertig jaren. Ten tijde van Jezus schijnt het dat Nazareth als kleine stad een slechte reputatie genoot, zodat Nathanal van het naburige dorp Kana uitriep: "Kan uit Nazareth iets goeds komen." Jezus zelf werd in Zijn eigen stad niet begrepen, zoals Hij zelf zei: "Voorwaar ik zeg u, dat geen profeet aangenaam is in zijn vaderstad" (Lukas 4:24). De eerste aanslag op Jezus' leven vond dan ook plaats in Nazareth. De aanleiding daartoe was een prediking in de synagoge waarin hij zijn stadsgenoten heftig bekritiseerde: "En zij werden allen in de synagoge met toorn vervuld, als zij dit hoorden. En opstaande, wierpen zij Hem uit, buiten de stad, en leidden Hem op de top des bergs, op dewelke hun stad gebouwd was, om Hem van de steilte af te werpen" (Lukas 4:28-29). Daarna verliet Jezus de stad en vestigde zich in Kapernaum. Er is geen datum bekend wanneer Nazareth gesticht werd. De bron, die de voornaamste put van de stad (de 'Put van Maria') van water voorziet, heeft er zeker sinds de oudste tijden vele mensen aangetrokken om zich hier te vestigen. In de dagen van Jezus was Nazareth groter dan een dorp en werd altijd een stad genoemd. Nazareth heeft geen dramatische geschiedenis. In het jaar 66 na Chr. werd de stad door Vespasianus verwoest en na het neerslaan van de opstand van Bar Kochba werd de stad door vele joden, die naar Galilea gevlucht waren, bewoond. In 629 werden de joden uit de stad verdreven door Heraclius, omdat ze in het jaar 614 met de Perzen meevochten tegen de christenen. Gedurende de Kruisvaardersperiode herleefde de stad. Tancred, de prins van Galilea, herbouwde de stadskerken en kloosters. In 1187 werd de stad door Saladin ingenomen en in 1263 werd zij door de Kalief Beybars verwoest. Hierna bleef de stad gedurende de volgende 400 jaren volledig in handen van de mohammedanen. In 1620 vestigden zich opnieuw christelijke families in de stad, en zo groeide de stad langzamerhand. Vandaag is Nazareth de stad met de grootste Arabische gemeenschap in Isral. Nazareth heeft een bevolking van 35.000 zielen. De meesten van hen zijn christenen. Nazareth, sinds de joodse opstand door joden bewoond, werd pas in de 4de eeuw voor christenen toegankelijk. In het begin van de 5de eeuw werd er een kerk gebouwd boven de "Grot van de Aankondiging", die vermoedelijk door de Perzen in 614 verwoest werd. Tancred herbouwde de kerk en het klooster in Romaanse stijl; de Kruisvaarderskerk werd in 1263 door Kalief Beybars met de grond gelijk gemaakt. Aan de Franciscanen werd in 1730 verlof gegeven een kerk te bouwen, die zij vergrootten in 1877. De Franciscaanse droom een kathedraal te bouwen die het mysterie van de geboorteaankondiging waardig was, werd gedurende de jaren 1960-1968 verwezenlijkt. Zij bouwden de grootste basiliek in het Midden-Oosten. Voordat zij met de bouw van de nieuwe kerk begonnen werden er opgravingen verricht over het gehele terrein. Onder hun vondsten was ook het voetstuk van een Byzantijnse pilaar met de inscriptie: ‘Ex. Maria’ - Grieks voor 'Eer aan Maria'.

DE KERK VAN DE GEBOORTE-AANKONDIGING

Deze grote prachtige kerk werd gebouwd gedurende de jaren 1960-1968, boven de grot van de mogelijke aankondiging van de geboorte. De kerk is n van de grootste heiligdommen in het gehele Midden-Oosten. De kerk werd ontworpen door de Italiaanse architect Muzio, die door dit ontwerp een grote architectonische bekendheid verkreeg en roem oogstte op het gebied van kerkbouw. Hij bouwde twee met elkaar verbonden kerken, de n boven de andere en was zo in staat de overblijfselen van de oude kerken geheel te bewaren. De buitenmuren van de benedenkerk volgen geheel de lijnen van de Kruisvaardersbasiliek, behalve dat zij aan de westkant enkele meters meer naar binnen staan, om zodoende afstand te scheppen tussen de drukke hoofdstraat en de kerk. De twee kerken zijn 24 meter hoog en 39 meter lang. Op n van de gevels is de geboorte-aankondiging afgebeeld. De indrukwekkende koepel is 55 meter hoog. Het dak ervan is bedekt met koper en wordt bekroond met een zogenaamde 'lantaarn'. De grot ligt in wat het meest zuidelijk gelegen deel van het oude dorp was. Opgravingen brachten een klein waterreservoir aan het licht met gepleisterde stenen die voorzien zijn van opschriften. Van deze grot neemt de overlevering aan dat hier de aankondiging van de Geboorte plaats vond.