Homepage | Het Heilige Land |
| Midden Israël |
| Zuid-Israël |
|West-Israël |
| Noord-Israël |
| Links |
 

DE JOODSE BEGRAAFPLAATS

Op de helling van de Olijfberg bevindt zich de oudste en grootste joodse begraafplaats ter wereld. Vele joden kwamen naar Jeruzalem met de bedoeling, om er te sterven en begraven te worden in de nabijheid van het dal van Josafat, omdat men geloofde dat daar de opstanding en het Laatste Oordeel van de mensen zal plaats vinden (JoŽl 3:1-2). Ook veel christenen en mohammedanen hebben dezelfde verwachting. Hun begraafplaatsen bevinden zich aan de westzijde van het dal.

HET KIDRONDAL

Het Kidrondal is de afscheiding tussen de stad Jeruzalem en de Olijfberg. De Heer Jezus trok vaak door het Kidrondal, wanneer Hij door de Gouden Poort naar de Tempel ging, of wanneer Hij de Olijfberg beklom, waar Hij gewoon was de nacht door te brengen, of als Hij naar BethaniŽ ging, naar het huis van Zijn vriend Lazarus. In ieder geval is het zeker dat Hij het dal doortrok aan de vooravond van Goede Vrijdag, nadat Hij de zaal, waar Hij het laatste avondmaal gehouden had met Zijn discipelen, verlaten had en naar Gethsemane ging en later opnieuw, nadat Hij door Judas was verraden en weggevoerd werd naar het huis van de hogepriester Kajafas. In het Kidrondal bevinden zich ook vier oude graven, waarvan men aanneemt, dat dit de graven zijn van Absalom, Josafat, Zacharias en Jacobus. De stijl waarin deze graven gebouwd zijn laat echter zien dat zij stammen uit de Hellenistische periode, zodat ze waarschijnlijk door particuliere families zijn opgericht. Volgens de traditie is het Kidrondal het dal, waar het laatste Oordeel zal plaatsvinden. Deze overtuiging maakt daarom van het Kidrondal een enorme dodenstad, waar joden, christenen en mohammedanen begraven willen worden.